MiFID tájékoztató

MiFID tájékoztató

MiFID tájékoztató

A MiFID és MiFIR szabályozás

A hatékony és egységes európai tőkepiac kialakítása érdekében és a pénzügyi piacon tapasztalható változások tették szükségessé a befektetési vállalkozók által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, amelynek eredményeképpen született meg a MiFID 2 rezsim, azaz a MiFID II irányelv (2014/65/EU irányelv) és az ún. MiFIR rendelet (600/2014 EU rendelet), valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok. A MiFID II irányelv hazai jogszabályba való átültetése – többek között – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényen keresztül valósult meg. A MiFIR, valamint az egyéb kapcsolódó végrehajtási rendeletek az uniós tagállamokban, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóak.

MiFID tájékoztató - Erste Bank Hungary Zrt. (pdf letöltése)
Quality Invest Zrt. - Your reliable Partner
Quality Invest Zrt. - Your reliable Partner

A MiFID célja egyszerre biztosítani a piaci hatékonyságot és a lehető legmagasabb szintű befektetői védelmet. A befektető védelem fókuszában a befektetési szolgáltatás nyújtása során adott tájékoztatás minősége és terjedelme áll, amelyet az egyes, különböző ismeretekkel, tudással és célokkal rendelkező befektetői csoportokra szabottan, differenciáltan köteles megadni a szolgáltató. A befektetési szolgáltatásokat igénybe venni kívánó leendő ügyfeleket a keretszerződés megkötését megelőzően a Bank minősíti, és az ügyfél minősítés eredményeképpen a lentiekben felsorolt ügyfél kategóriák egyikébe besorolja.

Konzultáció

Ha kérdése van, írja meg nekünk!